ಬನ್ನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಎದೆಗಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ

Becoming Babasaheb ಪುಸ್ತಕ ಕುರಿತು ಲೇಖಕ ಆಕಾಶ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಥೋರ್ ಅವರು ಭಾನುವಾರ ಸಂಜೆ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಆಕೃತಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿದ್ದಾರೆ… ಬನ್ನಿ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತನಾಡೋಣ, ಬಾಬಾಸಾಹೇಬರನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು, ಮತ್ತಷ್ಟು ಎದೆಗಿಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ...

ಜನಪ್ರಿಯ

Tag: ಆಕಾಶ್‌ ಸಿಂಗ್‌ ರಾಥೋರ್‌