ಫ್ಯೂಡಲ್ ಸಮಾಜ, ಗಾದೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಂದನಾತ್ಮಕ ವಾಗ್ದಾಳಿಗಳು: ರಂಗನಾಥ ಕಂಟನಕುಂಟೆ ಬರೆಹ

ಅನೇಕ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬಳಸುವುದು ಅಮಾನವೀಯವಾದ ನಡೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗಾದೆಗಳನ್ನು ಇಂದು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬಳಸಬಾರದು. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿದ್ದು ಅವುಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತೇ ಅವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಹೆಣ್ಣು, ಜಾತಿ, ಆಹಾರ,...

ಜನಪ್ರಿಯ

Tag: ಫ್ಯೂಡಲ್‌ ಸಮಾಜ