ನನ್ನ ಮಗ ಕದ್ದು ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ : ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ

ತಿರುಪತಿ ಸರಳವಾಗಿ ಮಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂದ ಲೀಲಾವತಿ ನನ್ನ ಮದುವೆಯಿಂದ ನಿಮಗೇನು ಹಿಂಸೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿನೋದ್‌ ರಾಜ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಲೀಲಾವತಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಗನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ, ರಾಜ್‌ ಕುಟುಂಬದ...

ಜನಪ್ರಿಯ

Tag: vinod raj