ದರ ನಿಗದಿ ಸೂತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ; ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ದರ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ

ಹೊಸ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಪಿಎನ್‌ಜಿ ಮತ್ತು ಸಿಎನ್‌ಜಿ ದರ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನೂತನ ದರಗಳಂತೆ ಇಂಧನಗಳ ಬೆಲೆ ಗರಿಷ್ಠ ಶೇ 11ರಷ್ಟು ಇಳಿಕೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಎನ್‌ಜಿ- ಪಿಎನ್‌ಜಿ ದರಗಳನ್ನು...

ಜನಪ್ರಿಯ

Tag: Union Petrolium Ministry